Babyzwemmen en Astma 

Op 19 januari 2006 verscheen er een bericht in de media, onder andere op www.NU.nl waarin wordt gemeld dat baby's en peuters, die naar het zwembad gaan, tweemaal zoveel kans hebben om astma te krijgen als andere kinderen.

De indruk wordt gewekt, dat het om recent onderzoek gaat.  Het is echter een steekproef, uitgevoerd door Prof. Alfred Bernard van de UCL in het voorjaar van 2002, onder schoolkinderen van 8 tot 12 jaar uit Brussel.  Onder de 341 kinderen hadden er 41 kinderen aan babyzwemmen gedaan in de jaren tussen 1990 en 1996.  Deze kinderen bezochten 3 verschillende zwembaden in Brussel.

Doel van de studie was om in Brusselse zwembaden luchtkwaliteitsnormen vast te stellen.  De conclusie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer was, dat risicogroepen, waaronder baby's jonger dan 2 jaar, wordt aangeraden te gaan zwemmen in een zwembad waar de normen worden nageleefd, met andere woorden waar er geen sterke chloorgeur hangt.

Op de site van de BBC wordt in 2003 als reactie op de studie door Prof. Martyn Partridge van UK's National Asthma Campaign gezegd, dat de bevindingen zorgvuldig moeten worden geÔnterpreteerd: "Het is onwaarschijnlijk dat zwemmen, op zijn minst alleen, werkelijk de oorzaak voor de verhoging van astma kon zijn." De resultaten kunnen vertroebeld zijn doordat families met astma of aanleg ervoor eerder zwemmen als sport kiezen, door de "wijdverspreide kennis dat lichaamsbeweging door te zwemmen minder waarschijnlijk tot aanvallen van astma zal lijden dan andere soorten sport"

Recentelijk heeft de onderzoeker Prof. Alfred Bernard op de site van de Engelse Telegraph gezegd, dat hij geen paniek wilde veroorzaken, en dat de risico's slechts voor 30 procent van de kinderen met een genetische neiging belangrijk waren aan het ontwikkelen van astma.

Prof. Martyn Partridge, belangrijkste medische adviseur voor astma in Groot BrittaniŽ, zegt op dezelfde site van de Engelse Telegraph : "Het zwemmen is een uitstekende vorm van oefening voor kinderen met astma.  De warme vochtige lucht in het zwembad zal minder waarschijnlijk symptomen van astma teweegbrengen."

En op de site van Manchester Evening News meldt Prof. Ashley Woodcock, die een prijs voor zijn werk in kinderastma ontving: hoewel de studie interessant is, zouden de ouders zich niet ongerust moeten maken. Hij zei: "Mijn bericht is: blijf zwemmen".

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ vindt, dat het, op basis van het uit 2003 daterende onderzoek over zwembaden in BelgiŽ onder kinderen van 6 tot 11 jaar oud, voorbarig is om uitspraken te doen over babyzwemmen in onze Nederlandse zwembaden.

Het Astma Fonds tenslotte citeert op haar site kinderlongarts Bert Arets van het Wilhelmina Kinderziekenhuis uit Utrecht, die bezwaren heeft tegen de opzet van het Belgische onderzoek. Hij ziet voorlopig dan ook geen reden om babyzwemmen af te raden.

Update 02-02-2007 

Het RIVM vindt, dat er geen bewijs bestaat, dat zwemmen in chloorbaden leidt tot astma bij kinderen. "De grote onrust en bezorgdheid die bij ouders en kinderen is ontstaan naar aanleiding van de media-aandacht voor het Belgische onderzoek, zijn achteraf gezien dus onterecht geweest", concludeert het RIVM. Staatssecretaris Van Geel heeft het rapport 01-02-2007 naar de Kamer gestuurd.

Situatie Blauwe Golf

De kwaliteit van het zwemwater wordt in Nederland geregeld middels de Wet en het Besluit hygiŽne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) uit 1984, met ingrijpende wijzigingen t.a.v. de hygiŽne in 2000. Hierin wordt een norm voor gebonden beschikbaar chloor gesteld van minder dan 1,0 mg/l.
(Gebonden beschikbaar chloor is een substantie die wordt gevormd wanneer verontreinigingen reageren met chloor. Chloraminen zijn verantwoordelijk voor de chloorlucht en irritatie van huid en ogen).
Dit dient door de zwembadbeheerder dagelijks te worden opgemeten.

In de Blauwe Golf wordt voor elk bad dagelijks 3x deze waarde opgemeten.
De gemiddelde waarde doordeweeks in het doelgroepenbad is 0,4 tot 0,6 mg/l. Ruim onder de norm dus.

Ook de ventilatie in de Blauwe Golf is, sinds de renovatie van de luchtinstallatie enkele jaren geleden, ruim voldoende.


2006 - 2007 [2010]